washington monument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washington monument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washington monument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washington monument.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washington monument

    a stone obelisk built in Washington in 1884 to honor George Washington; 555 feet tall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).