wardrobe mistress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wardrobe mistress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wardrobe mistress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wardrobe mistress.

Từ điển Anh Việt

  • wardrobe mistress

    /'wɔ:droub'mistris/

    * danh từ

    người phụ trách quần áo của diễn viên