walker percy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walker percy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walker percy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walker percy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walker percy

    Similar:

    percy: United States writer whose novels explored human alienation (1916-1990)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).