walker foxhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walker foxhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walker foxhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walker foxhound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walker foxhound

    Similar:

    walker hound: an American breed of foxhound

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).