walk-in refrigerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walk-in refrigerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walk-in refrigerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walk-in refrigerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walk-in refrigerator

    * kinh tế

    tủ lạnh cỡ nhỏ