visitor characteristics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitor characteristics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitor characteristics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitor characteristics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • visitor characteristics

    * kinh tế

    đặc điểm khách tham quan