viburnum recognitum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

viburnum recognitum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm viburnum recognitum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của viburnum recognitum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • viburnum recognitum

    Similar:

    arrow wood: closely related to southern arrow wood; grows in the eastern United States from Maine to Ohio and Georgia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).