viburnum dentatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

viburnum dentatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm viburnum dentatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của viburnum dentatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • viburnum dentatum

    Similar:

    arrow wood: deciduous shrub of eastern North America having blue-black berries and tough pliant wood formerly used to make arrows

    Synonyms: southern arrow wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).