viburnum prunifolium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

viburnum prunifolium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm viburnum prunifolium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của viburnum prunifolium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • viburnum prunifolium

    Similar:

    black haw: upright deciduous shrub having frosted dark-blue fruit; east and east central North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).