vernal equinox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vernal equinox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vernal equinox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vernal equinox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vernal equinox

  * kỹ thuật

  điểm xuân phân

  ngày xuân phân

  toán & tin:

  xuân phân

Từ điển Anh Anh - Wordnet