unwritten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unwritten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unwritten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unwritten.

Từ điển Anh Việt

 • unwritten

  /' n'ritn/

  * tính từ

  không viết ra, nói miệng

  chưa viết, trắng (giấy)

  unwritten law: (pháp lý) luật do tập quán quy định; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuyết cho rằng giết người để bo vệ

  danh dự cá nhân là chính đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unwritten

  based on custom rather than documentation

  an unwritten law

  rites...so ancient that they well might have had their unwritten origins in Aurignacian times"- J.L.T.C.Spence

  Antonyms: written

  Similar:

  oral: using speech rather than writing

  an oral tradition

  an oral agreement

  ad-lib: said or done without having been planned or written in advance

  he made a few ad-lib remarks

  Synonyms: spontaneous