ululate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ululate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ululate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ululate.

Từ điển Anh Việt

 • ululate

  /'ju:ljuleit/

  * nội động từ

  tru (chó)

  tru tréo, la hét (vì đau, vì sợ)

  gào thét, rú lên (bão)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ululate

  Similar:

  howl: emit long loud cries

  wail in self-pity

  howl with sorrow

  Synonyms: wail, roar, yawl, yaup