two-star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-star.

Từ điển Anh Việt

  • two-star

    * tính từ

    hai sao (khách sạn)