two-star marking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-star marking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-star marking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-star marking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-star marking

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ký hiệu hai sao (tủ lạnh)