two-star compartment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-star compartment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-star compartment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-star compartment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-star compartment

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ngăn (lạnh đông) hai sao (-120C)

    ngăn (lạnh đông) hai sao (-12độ C)