twisted pair media interface connector (tp-mic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisted pair media interface connector (tp-mic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisted pair media interface connector (tp-mic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisted pair media interface connector (tp-mic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisted pair media interface connector (tp-mic)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu nối giao diện của môi trường đôi dây xoắn