turned washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turned washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turned washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turned washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turned washer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòng đệm xoay