turned rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turned rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turned rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turned rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turned rim

    * kỹ thuật

    vành xoay