triple junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triple junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triple junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triple junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triple junction

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điểm nối ba

    khớp nối ba ngả