transversal beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transversal beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transversal beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transversal beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transversal beam

    * kỹ thuật

    dầm ngang