transmission path endpoint (tpe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission path endpoint (tpe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission path endpoint (tpe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission path endpoint (tpe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmission path endpoint (tpe)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điểm đầu cuối của đường truyền dẫn