transmission lag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission lag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission lag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission lag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmission lag

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự truyền trễ