transmission characteristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission characteristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission characteristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission characteristic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transmission characteristic

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đặc trưng truyền dạt

  đặc trưng truyền đạt

  điện tử & viễn thông:

  đặc tuyến truyền dẫn

  đặc tuyến truyền qua (bộ lọc)