transformer iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transformer iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transformer iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transformer iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transformer iron

    * kỹ thuật

    điện:

    sắt (làm) biến áp