toll-free highway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toll-free highway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toll-free highway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toll-free highway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toll-free highway

  * kinh tế

  quốc lộ miễn phí

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường miễn lệ phí