this nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

this nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm this giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của this.

Từ điển Anh Việt

 • this

  /ðis/

  * tính từ chỉ định, số nhiều these

  này

  this box: cái hộp này

  this way: lối này

  by this time: bây giờ, hiện nay, lúc này

  this he has been ill these two months: anh ấy ốm hai tháng nay

  this day last year: ngày này năm ngoái

  * đại từ chỉ định, số nhiều these

  cái này, điều này, việc này

  I don't like this: tôi không thích cái này

  will you have this or that?: anh muốn cái này hay cái kia?

  thế này

  to it like this: hãy làm việc dó như thế này

  by this

  bây giờ, hiện nay, lúc này

  with this; at this

  như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này

  * phó từ

  như thế này

  this far: xa thế này; tới đây, tới bây giờ

  it was this big: nó to như thế này