thingum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thingum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thingum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thingum.

Từ điển Anh Việt

  • thingum

    Cách viết khác : thingumajig