thingumebob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thingumebob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thingumebob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thingumebob.

Từ điển Anh Việt

  • thingumebob

    xem thingum