thiamin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thiamin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thiamin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thiamin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thiamin

    * kinh tế

    tiamin

Từ điển Anh Anh - Wordnet