television interference (tvi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

television interference (tvi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm television interference (tvi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của television interference (tvi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • television interference (tvi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    can nhiễu truyền hình