telescope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telescope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telescope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescope.

Từ điển Anh Việt

 • telescope

  /'teliskoup/

  * danh từ

  kính thiên văn

  * nội động từ

  lồng nhau (như hai ống của kính thiên văn)

  the two tubes telescope: hai ống lồng vào nhau

  * ngoại động từ

  đâm vào nhau, húc lồng vào nhau (xe lửa)

  (thông tục) thâu tóm, thu gọn lại

  he telescopes all his arguments into one sentence: anh ta thâu tóm tất cả lý lẽ của mình vào một câu

 • telescope

  kính thiên văn, kính viễn vọng

  reflecting t. kính thiên văn phản xạ

  refracting t. kính thiên văn khúc xạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telescope

  * kỹ thuật

  kính đo xa

  kính ngắm

  kính thiên văn

  kính viễn vọng

  lồng vào nhau (ống)

  tách rời ra

  toán & tin:

  kính viễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telescope

  a magnifier of images of distant objects

  Synonyms: scope

  crush together or collapse

  In the accident, the cars telescoped

  my hiking sticks telescope and can be put into the backpack

  make smaller or shorter

  the novel was telescoped into a short play