telecin projector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecin projector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecin projector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecin projector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecin projector

    * kỹ thuật

    điện:

    máy phóng truyền hình ảnh