telecine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecine

    * kỹ thuật

    điện ảnh truyền hình