telecine machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecine machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecine machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecine machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecine machine

    * kỹ thuật

    máy chiếu phim truyền hình