telecine scan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecine scan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecine scan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecine scan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecine scan

    * kỹ thuật

    sự quét phim truyền hình