sweater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweater.

Từ điển Anh Việt

 • sweater

  /'swetə/

  * danh từ

  người ra nhiều mồ hôi

  kẻ bắt công nhân làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, kẻ bóc lột công nhân

  áo vệ sinh, áo nịt; áo len dài tay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweater

  * kinh tế

  máy sấy dùng không khí nóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweater

  a crocheted or knitted garment covering the upper part of the body

  Synonyms: jumper

  Similar:

  perspirer: a person who perspires