surinam toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surinam toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surinam toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surinam toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surinam toad

    a South American toad; incubates its young in pits in the skin of its back

    Synonyms: Pipa pipa, Pipa americana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).