surfboarding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surfboarding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surfboarding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surfboarding.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surfboarding

  Similar:

  surfing: the sport of riding a surfboard toward the shore on the crest of a wave

  Synonyms: surfriding

  surfboard: ride the waves of the sea with a surfboard

  Californians love to surf

  Synonyms: surf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).