supernal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supernal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supernal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supernal.

Từ điển Anh Việt

 • supernal

  /sju:'pə:nl/

  * tính từ

  (thơ ca); (văn học) (thuộc) trời

  ở trên trời, ở thiên đường

  cao cả, cao thượng

  có địa vị cao, có quyền lực cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supernal

  being or coming from on high

  interpret the plague as a visitation from heaven, a supernal punishment for the sins of men

  Antonyms: infernal

  Similar:

  celestial: of heaven or the spirit

  celestial peace

  ethereal melodies

  the supernal happiness of a quiet death

  Synonyms: ethereal