sulky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulky.

Từ điển Anh Việt

 • sulky

  /'sʌlki/

  * tính từ

  hay hờn dỗi (người); sưng sỉa (mặt)

  tối tăm ảm đạm

  sulky day: ngày tối tăm ảm đạm

  * danh từ

  xe ngựa một chỗ ngồi (hai bánh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sulky

  a light two-wheeled vehicle for one person; drawn by one horse

  Similar:

  huffish: sullen or moody

  sluggish: moving slowly

  a sluggish stream

  glooming: depressingly dark

  the gloomy forest

  the glooming interior of an old inn

  `gloomful' is archaic

  Synonyms: gloomy, gloomful