glooming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glooming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glooming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glooming.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glooming

  depressingly dark

  the gloomy forest

  the glooming interior of an old inn

  `gloomful' is archaic

  Synonyms: gloomy, gloomful, sulky

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).