stretched fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretched fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretched fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretched fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretched fiber

  * kỹ thuật

  thớ chịu kéo

  thớ kéo

  xây dựng:

  thớ căng