streamer emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streamer emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streamer emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streamer emission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • streamer emission

    * kỹ thuật

    điện:

    dải phát xạ