splotch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splotch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splotch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splotch.

Từ điển Anh Việt

 • splotch

  /splɔʃ/

  * danh từ+ (splodge)

  /splɔdʤ/

  vết bẩn, dấu (mực...)

  * ngoại động từ

  bôi bẩn, đánh giây vết bẩn vào (cái gì)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • splotch

  blotch or spot

  Similar:

  blotch: an irregularly shaped spot

  Synonyms: splodge