southwards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

southwards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm southwards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của southwards.

Từ điển Anh Việt

 • southwards

  /'sauθwəd/

  * danh từ

  hướng nam

  * tính từ & phó từ

  về phía nam

Từ điển Anh Anh - Wordnet