simple facsimile receive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simple facsimile receive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simple facsimile receive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simple facsimile receive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • simple facsimile receive

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nhận Fax đơn giản