sightly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sightly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sightly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sightly.

Từ điển Anh Việt

 • sightly

  /'saitli/

  * tính từ

  đẹp mắt, dễ trông; trông dễ thương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sightly

  Similar:

  bonny: very pleasing to the eye

  my bonny lass

  there's a bonny bay beyond

  a comely face

  young fair maidens

  Synonyms: bonnie, comely, fair