shutting post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutting post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutting post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutting post.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shutting post

    the gatepost against which the gate closes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).