shamrock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamrock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamrock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamrock.

Từ điển Anh Việt

  • shamrock

    /'ʃæmrɔk/

    * danh từ

    cây lá chụm hoa (cây có ba lá hoặc cây chua me đất, người Ai-len lấy hình cụm lá ba chiếc của các cây này làm quốc huy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet