shamrock pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamrock pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamrock pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamrock pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shamrock pea

    trailing trifoliate Asiatic and African herb having cobalt blue flowers

    Synonyms: Parochetus communis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).